Demo Kvantum Uppsala

Lyckad Demo för The Barbecue Company!

ICA Kvantum Gränby i Uppsala.

Vi bjöd på Baby Back Ribs med Barbecue sås. Finns från och med i nu butiken