BjörnMat International AB

Logga

  • I branschen sedan 1994
  • 7 anställda
  • Ca 25 miljoner omsättning
  • Svamp och tomater
  • Hagfors – Karlstad
  • Certifierade – Sigill Kvalitetsystem AB
  • Ägare Thore Björn

Cert